Różne badania USG


Ginekolog endokrynolog to specjalista, który w pracy wykorzystuje wiedzę na temat fizjologii i chorób żeńskiego układu rozrodczego oraz przebiegu ciąży, a także wiedzę z zakresu działania elementów układu wydzielania wewnętrznego i jego schorzeń, które mają wpływ na intymne zdrowie kobiety.

Różne badania USG

 Do specjalistycznych badań wykorzystujących USG można zaliczyć:

badanie dopplerowskie, ocenę biofizycznego profilu płodu oraz badanie echokardiograficzne płodu (echo serca płodu).

Badanie dopplerowskie jest badaniem ultrasonograficznym pozwalającym na ocenę przepływów w krążeniu maciczno-łożyskowym. Jego działanie opiera się na wychwyceniu zmian długości fal ultradźwiękowych odbijających się od poruszających się elementów krwi.

Dzięki badaniu dopplerowskiemu można ocenić ukrwienie poszczególnych struktur płodu oraz zbadać przepływy w małych naczyniach nie widocznych podczas standardowego USG. Metoda ta pozwala na ocenę się m.in. tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, krążenia mózgowego, płodowego krążenia żylnego, tętnic nerkowych i naczyń trzewnych płodu oraz łożyska i sznura pępowinowego.

ECHO serca płodu jest badaniem USG, w trakcie którego, zwraca się szczególną uwagę na budowę i funkcję serca oraz układu krążenia dziecka, jest badaniem specjalistycznym, wskazanym w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w trakcie badania standardowego.

USG I trymestru


Badanie to ma na celu:

 • określenie liczby pęcherzyków ciążowych, kosmówek i owodni w jamie macicy.
 • ocenę czynności serca płodu (FHR


Osoba wykonująca badanie powinna ocenić również ogólną budowę anatomiczną dziecka:

 • budowę i zawartość czaszki,
 • ściany powłok brzusznych,
 • żołądek,
 • pęcherz moczowy,
 • lokalizację i czynność serca,
 • kręgosłup oraz kończyny dolne i górne.
 • W trakcie badania ultrasonograficznego ocenia się kształt, budowę i wielkość macicy oraz lokalizacje i budowę przydatków.
 • W uzasadnionych klinicznie przypadkach pojedyncze badania wykonuje się w I trymestrze głowicą dopochwową - w celu oceny długości i kształtu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, oceny czynności serca płodu, oraz ilości płynu owodniowego.


Dopiero nieprawidłowe lub wątpliwe wyniki badania USG ciąży są wskazaniem do poszerzenia diagnostyki w ośrodku referencyjnym.


USG II lub III trymestru


Przegląd systematyczny, czyli analiza rzetelnych i wiarygodnych badań oceniających efekty i korzyści zdrowotne wynikające z wykonywania badania USG po 24. tygodniu ciąży u kobiet w ciążach niskiego ryzyka wykazała, że u kobiet z nieobciążonym wywiadem badanie ultrasonograficzne nie jest konieczne (Bricker & Neilson, 2007).


Badanie USG wykonywane w II lub III trymestrze ciąży, podobnie jak w I trymestrze, ma na celu ocenę liczby płodów, ich położenia i czynności ich serca.

W jego trakcie ocenia się parametry biometryczne dziecka:

 • wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD ) - czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia
 • obwód główki (HC),
 • obwód brzuszka (AC),
 • długość kości udowej (FL)
 • ewentualną orientacyjną masę płodu (OMP).


Badanie w II trymestrze ciąży umożliwia dokładną ocenę budowy anatomicznej dziecka. Badanie obejmuje ocenę:

 • czaszki,
 • mózgowia,
 • twarzy - ocena profilu, oczodołów, kości nosa,
 • kręgosłupa,
 • klatki piersiowej,
 • serca (położenie, jego wielkość, obraz czterech jam, częstość akcji serca i miarowość),
 • jamy brzusznej (żołądka, jelit),
 • pęcherza moczowego oraz nerek,
 • kończyn (obecności kości i ruchomości).

W badaniu tym ocenia się również łożysko (lokalizacja, struktura - stopień dojrzałości), sznur pępowinowy (liczba przebiegających w nim naczyń krwionośnych) oraz ilości płynu owodniowego. Czasem, w przypadku wątpliwości, ocenia się indeks płynu owodniowego (AFI).

W ciąży wielopłodowej o przebiegu prawidłowym badania kontrolne USG powinny być według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wykonywane co 4 tyg.