Higiena ciąży


Sposób życia ciężarnej , jej odżywianie i środowisko wywiera wpływ na rozwój płodu, czas trwania ciąży, a tym samym ma decydujące znaczenie w prawidłowym rozwoju przyszłego pokolenia.

Higiena ciąży

Sposób życia ciężarnej , jej odżywianie i środowisko wywiera wpływ na rozwój płodu, czas trwania ciąży, a tym samym ma decydujące znaczenie w prawidłowym rozwoju przyszłego pokolenia. Kobieta powinna w sposób szczególny dbać o swoje zdrowie przynajmniej na 4 miesiące przed planowaną ciążą. Powinna unikać zakażeń, niedożywienia, wpływu na jej organizm czynników chemicznych i fizycznych.

Unikać zajścia w ciążę w trakcie zakażenia chorobą lub bezpośrednio po niej. Od położnej i lekarza powinna informacje dotyczące ciąży oraz poznać lekturę o zachowaniu się w ciężarnej. W 2-3 tygodnie o zatrzymaniu miesiączki powinna zgłosić się do lekarza ginekologa i pozostawać pod jego ścisłą opieką do końca ciąży.

Dla prawidłowego rozwoju ciąży najważniejszy jest I trymestr, tj. pierwsze 3 miesiące ciąży, kiedy powstają u płodu zawiązki poszczególnych narządów. Działanie na organizm kobiety czynnika szkodliwego, nawet o niewielkim nasileniu może spowodować u zarodka nieprawidłowy rozwój danego narządu lub układu. Nie można używać jakichkolwiek leków bez porozumienia z lekarzem.

Tryb życia kobiety ciężarnej powinien być uregulowany i dostosowany do potrzeb rozwijającej się ciąży. Należy izolować się od wpływu czynników szkodliwych, unikać wysiłków fizycznych i psychicznych. Praca wykonywana przez kobietę w ciąży nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Należy unikać długiego siedzenia lub stania, które mogą doprowadzić do zastoju krwi w miednicy i kończynach dolnych.