Leczenie operacyjne wola


Pojedynczy guzek nie wykazujący cech zmiany nowotworowej usuwa się prawie z całym płatem tarczycy. W przypadku wola wieloguzkowego, usuwa się prawie całkowicie oba płaty tarczycy, pozostawiając jednak bezguzkowy miąższ.

Leczenie operacyjne wola

Polega na częściowej resekcji tarczycy z usunięciem cieśni (środkowej części).

Pojedynczy guzek nie wykazujący cech zmiany nowotworowej usuwa się prawie z całym płatem tarczycy. W przypadku wola wieloguzkowego, usuwa się prawie całkowicie oba płaty tarczycy, pozostawiając jednak bezguzkowy miąższ.

Jeżeli istnieje podejrzenie nowotworu w obrębie guzka, usuwa się całkowicie dany płat tarczycy.endokrynologia Wycięty płat podczas trwania operacji jest badany histologicznie i wynik badania decyduje o dalszym postępowaniu operacyjnym.

Jeżeli wole znajduje się poza mostkiem, usuwane jest w całości. Leczenie operacyjne osoby młodej z krótko istniejącym, ale szybko rosnącym guzkiem tarczycy tzw. „zimnym” jest wskazaniem bezwzględnym. Z kolei chorzy w średnim wieku, z wolem o miękkich guzkach, nie ulegających powiększeniu przez wiele lat, nie muszą być bezwzględnie operowani. Wymagają jednak stałej obserwacji. Po operacji wykonywanie głębokich oddechów ułatwia odksztuszanie znajdującej się w oskrzelach wydzieliny. Poruszanie dolnymi kończynami z chwilą odzyskania przytomności sprzyja zapobieganiu powstawania zakrzepów żylnych w nogach.

Często występujące po operacji bóle głowy stopniowo zmniejszają się i zwykle ustępują całkowicie. W początkowym okresie bardzo bolesne mogą być wszelkie ruchy głowy oraz nieprzyjemne „opadanie” głowy ku tyłowi. Występuje także męczliwość głosu oraz przejściowa chrypka, czasem zmiana barwy głosu.